Więcej zdalnych form zwalniania oraz „nieobecnych” szefów

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Raport rozstaniowy online

Procesy restrukturyzacji dzielimy umownie na 3 fazy: PRZYGOTOWANIE, KOMUNIKACJĘ I STABILIZACJĘ. Najwięcej emocji budzi zawsze faza komunikacji, a w szczególności rozmowy rozstaniowe prowadzone z odchodzącymi pracownikami. Silne emocje obser­wujemy zarówno po stronie osób, które otrzymują wypowiedzenie (co jest dla wszystkich jasne i logiczne), jak i tych, którzy wypowiedzenia wręczają (co już nie zawsze brane jest pod uwagę przy przygotowywaniu działań).

Podobnie jak w poprzednich badaniach, również w tym roku wśród respondentów dominowały wypowiedzi podkreślające negatywne wspomnienia z samej roz­mowy: „Zaskoczenie, szok”, „Żal, że likwidują”, „Przykre doświadczenie…”.

Jak przygotować się na odejście z pracy za porozumieniem stron?

Od lat obserwujemy, że niezależnie od postrzegania jakości rynku pracy (definiowanej czy to przez wysokość bezrobocia, czy wzrost lub spadek PKB) rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie praco­dawcy postrzegane jest jako wydarzenie traumatyczne, uderzające w poczucie własnej wartości.

Tegoroczne badanie pozwala przyjrzeć się trendom zapoczątkowanym w czasie pandemii, a mianowicie rozmowom rozstaniowym on-line. W raporcie z roku 2021 (badającym zachowania i trendy z roku 2020 i 2021, czyli okresu wybuchu i pierwszych fal Coro­navirusa) 25% respondentów wskazało, że rozmowa kończąca współpracę odbyła się przez telefon, zdalnie lub podczas telekonferencji. Badania po części były prowadzone na osobach, które traciły pracę tuż przed wybuchem pandemii. Moje osobiste doświadczenia z projektów realizowanych na rzecz kilkudziesięciu organizacji wskazują, że w 2021 roku nawet 70% rozmów tego typu było prowadzonych on-line.

Jak wygląda sytuacja dzisiaj? Sami byliśmy ciekawi danych przekrojowych, ponieważ obserwujemy, że nasi klienci, którzy przeszli w 100% na pracę zdalną, prowadzą procesy reorganizacyjne on-line. Organizacje pracujące hybrydowo oraz stacjo­narnie preferują natomiast prowadzenie rozmów separacyjnych osobiście.

Badanie wskazało, że 33% responden­tów otrzymało informację o rozsta­niu w formie innej niż spotkanie osobiste – 27% podczas wideokonferen­cji, 5% podczas rozmowy telefonicznej, 1,5% drogą mailową. Wydaje się to już pewnego rodzaju standardem, że jedna na trzy z osób tracących pracę dowiaduje się o decyzji zdalnie. Niestety rodzi to kolejne utrudnienia dla HR i menadżerów na etapie przygotowywania procesu reorganizacji, ponieważ rozmowy on-linowe wiążą się z innymi ryzykami, niż rozmowy przeprowadzane osobiście, a co za tym idzie jest inne przygotowanie pod względem logistyki, komunikacji czy Q&A’s. Szczególnie, jeśli organizacja dopuszcza możliwość, że dana osoba otrzyma komunikację osobiście (jeśli będzie danego dnia w biurze) lub on-line (jeśli z jakiś powodów okaże się, że jed­nak pracuje zdalnie). W takim przypadku warto rozpisać plan działań w przypadku scenariusza A (rozmowa osobista) i B (rozmowa on-line).

Rezygnacja z pracy – o czym warto pamiętać?

Odejście z pracy to ważna życiowa decyzja, która może być równocześnie wyzwaniem i szansą na rozwój. Bez względu na powody rezygnacji z obecnej posady, warto solidnie się przygotować, aby zminimalizować stres i sprawić, że ten krok będzie korzystny zarówno dla Ciebie, jak i dla firmy. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przewodnik, w którym podpowiadamy, jak skutecznie przygotować się do odejścia z firmy i rozpocząć poszukiwania nowej pracy.

Zrozumienie własnych motywacji i przedstawienie powodów swojej decyzji  – wstęp przed poszukiwaniami pracy w nowej firmie

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję i złożysz wypowiedzenie, zastanów się nad przyczynami, które skłaniają Cię do odejścia z pracy. Zidentyfikowanie własnych motywacji pozwoli Ci na lepsze sformułowanie rezygnacji oraz ułatwi przyszłe planowanie kariery.

Pamiętaj, że terminy związane z odejściem z pracy za porozumieniem stron, takie jak „rezygnacja z pracy” czy „odejście z firmy”, będą kluczowe podczas rozmowy z szefem czy managerem. Staraj się w taktowny sposób przedstawić swoje powody, korzystając z jasnego i zrozumiałego języka.

Alternatywnie możesz pomyśleć o wzięciu udziału w rekrutacji wewnętrznej – może to być dobre rozwiązanie, jeśli odczuwasz wypalenie w związku z zajmowanym stanowiskiem i potrzebujesz nowych wyzwań, ale jednocześnie nie nastawiasz się na diametralną zmianę i poszukiwanie pracy w innej firmie. Dotychczasowi pracownicy zawsze mogą liczyć na preferencyjne traktowanie podczas procesu rekrutacji. Warto udać się do działu kadr i zgłosić swoją kandydaturę na wybrane stanowiska w konkretnych działach. Możesz też śledzić stronę firmową, gdzie będą pojawiać się nowe oferty pracy.

Przygotowanie formalnej rezygnacji

Gdy już podjąłeś ostateczną decyzję, nadszedł czas na złożenie formalnej rezygnacji. Sprawdź kodeks pracy, aby dowiedzieć się, ile wynosi okres wypowiedzenia i jakie są obowiązujące procedury.

Pamiętaj, że umowa o pracę to dokument, który wymaga staranności i odpowiedniego przygotowania – podobnie zresztą jak wypowiedzenie z pracy. Zrezygnować z pracy możesz jedynie w określony sposób, dlatego ważne jest, abyś wiedział, jak skonstruować swoje wypowiedzenie, aby było zgodne z obowiązującymi przepisami.

Powiadomienie obecnego pracodawcy i przełożonego – jak zgłosić chęć odejścia z pracy

PoInformowanie pracodawcy o decyzji o odejściu to moment kluczowy. Pamiętaj, że przełożony powinien być jednym z pierwszych, którzy dowiedzą się o twojej rezygnacji. Upewnij się, że rozmowa na ten temat będzie przebiegała w profesjonalny sposób, unikaj zbędnych konfliktów. Miej na uwadze, że zbyt późne postawienie szefostwa przed faktem dokonanym może nadwyrężyć Twoją zawodową opinię. Nawet jeśli jesteś zatrudniony w oparciu o umowę zlecenie (tutaj częstą praktyką jest odejście z pracy bez okresu wypowiedzenia), poinformuj przełożonego o swojej rezygnacji przynajmniej 2 tygodnie wcześniej.

Ważne: jeśli byłeś zatrudniony na umowie o pracę i masz zaległy bądź niewykorzystany urlop, powiedz o odejściu ze znacznym wyprzedzeniem. Standardowo są to 2-4 tygodnie, choć w omawianej sytuacji warto zrobić to jeszcze wcześniej.

Przygotowanie następcy

Zgodnie z etykietą zawodową, dobrą praktyką jest także przygotowanie planu na rzecz swojego następcy. Dziel się wiedzą zespołową, dokumentuj bieżące projekty i udzielaj wszelkich niezbędnych informacji. Zadbaj o to, aby twoje odejście nie pozostawiło chaosu w miejscu pracy i aby nowa osoba mogła łatwo przejąć obowiązki. Taki gest z pewnością zostanie miło odebrany i zapamiętany przez szefostwo – zwiększy się szansa na otrzymanie pozytywnych referencji czy rekomendacji. Może się też zdarzyć, że Twój były pracodawca zaproponuje Ci w przyszłości powrót do firmy na bardzo korzystnych warunkach.

Zachowanie profesjonalizmu i obowiązek świadczenia pracy do końca

Ostatnie dni w firmie są równie istotne jak pierwsze. Pamiętaj, że palenie za sobą mostów nie jest dobrą strategią – nawet jeśli nie darzyłeś sympatią swojego szefa czy kolegów z pracy. Warto zachować profesjonalizm i dobrą atmosferę w pracy pomimo ewentualnych trudności. Takie zachowania, jak rezygnacja z pracy z dnia na dzień nigdy nie są i nie będą mile widziane.

Podkreśl pozytywne aspekty współpracy i podziękuj za możliwość pracy. Unikaj rozwiązań umowy w formie konfliktowej, a zamiast tego postaraj się zakończyć okres współpracy z szacunkiem dla obu stron. Pamiętaj, że przynoszenie niewiarygodnych zwolnień lekarskich w okresie wypowiedzenia bądź wybranie urlopu na żądanie ostatniego dnia pracy w żadnym wypadku nie jest polecanym rozwiązaniem.

Jak zrezygnować z pracy – odejście za porozumieniem stron

Odejście z pracy, w tym odejście za porozumieniem stron to proces, który warto starannie zaplanować. Pamiętaj o ważnych terminach związanych z kodeksem pracy, utrzymuj profesjonalizm w relacjach z pracodawcą i współpracownikami, a także zadbaj o to, aby twój sposób rozstania z firmą był pozytywny i korzystny dla obu stron. Przygotowanie do odejścia to klucz do zminimalizowania stresu i skutecznego rozpoczęcia nowego etapu zawodowego.

Dzięki zastosowaniu powyższych wskazówek, z pewnością odejdziesz z pracy, zachowując dobre relacje zawodowe i otwierając przed sobą nowe perspektywy zawodowe.

Przeczytaj artykuł do końca i zapoznaj się z całym
Raportem Rozstaniowym 2023