Co dają na odchodne firmy, a co doceniają pracownicy

pobierz Raport Rozstaniowy 2023

Czy wsparcie, które planujesz dać osobom z likwidowanych stanowisk jest tym, którego naprawdę potrzebują i które finalnie docenią?

Czy wiesz, jakie są plusy i minusy różnych form rozstawania się z pracownikami – zwolnienia indywidualne, zwolnienia grupowe, Programy Dobrowolnych Odejść – i jesteś w stanie wybrać najlepszą opcję dla Twojej firmy i danej sytuacji biznesowej?

Zapraszamy na pierwszy z cyklu webinar prezentujący wyniki Raportu Rozstaniowego 2023, w trakcie którego dowiesz się między innymi:

 • w jakiej formule firmy najczęściej rozstają się z pracownikami
 • ile dodatkowych pensji otrzymują na zakończenie współpracy osoby, które odchodzą z firmy nie z własnej winy
 • czy wysokości odpraw na przestrzeni ostatnich lat rosną czy maleją
 • jak minimalizować ryzyko braku zaangażowania w szukanie nowej pracy wynikające z wypłacenia wysokich odpraw
 • jakie inne benefity i udogodnienia oferują firmy w ramach pakietów rozstaniowych i które z nich odchodzący doceniają najbardziej
 • jaką politykę stosują firmy jeśli chodzi o świadczenie pracy w okresie wypowiedzenia
 • jak motywują do skutecznego zakończenia projektów i przekazania obowiązków
 • które elementy programu outplacement są wskazywanie jako najbardziej pomocne i czego wymagać od dostawy takiego serwisu
 • jak rozmawiać o programie wsparcia w szukaniu pracy ze związkami zawodowymi

Wyniki Raportu, benchmarki i dobre praktyki przedstawią Agnieszka Jagiełka, Managing Director LHH Polska i Rafał Talarek, Executive Services Director LHH Polska.

Dowiedz się więcej – pobierz Raport Rozstaniowy 2023: odprawa, outplacement i świadczenia dodatkowe czyli o utracie i poszukiwaniu pracy w Polsce.

W razie pytań technicznych (rejestracja, dostęp, itp.) prosimy o kontakt: sylwia.sobczyk-jarzycka@lhh.com 
Udział w webinarze jest całkowicie bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedynie 3 osoby z jednej organizacji mogą wziąć udział w webinarze.

LHH Polska zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w webinarze przedstawicieli firm świadczących usługi konsultingowe, rekrutacyjne lub szkoleniowe z obszaru HR, które uznajemy za konkurencyjne wobec działalności LHH Polska.

Zasady dotyczące zapisów:

 • O możliwości wejścia na wydarzenie decyduje kolejność zapisów.
 • Powodem odmowy udziału w wydarzeniu może być brak miejsc, zbyt duża liczba zapisanych z danej firmy, lub prowadzenie przez osobę rejestrującą się działalności konkurencyjnej wobec LHH Polska.