Lider uczy się technologii od podwładnych / reverse mentoring

Uczenie się i eksperymentowanie z nowościami technologicznymi. Powiedzieć, że to dzisiaj w profesjonalnym świecie potrzebne i konieczne – to stwierdzić truizm.Jak jednak w praktyce tworzyć do tego warunki, z perspektywy lidera, szczególnie mającego istotną przewagę wiekową nad pracownikami z pokolenia Z?

Jak sam lider, również wyższego szczebla, może uczyć się od młodych, w tym od technicznych geek’ów?

O tym opowie Stefan Bulaszewski, senior coach i trener LHH Polska.

Zakres tematyczny webinaru:

  • jaki wpływ na uczenie się ma AQ (inteligencja adaptacyjna) lidera? jak można ją rozwijać?
  • jak wykorzystywać znajome (np. warsztatowe) formy wymiany i uczenia się?
  • jakie i jak wdrażać rutyny zespołowe pomagające liderowi w uczeniu się?  
  • gdzie i jakie są największe bariery?
  • jak realnie uruchamiać ścieżki odwróconego mentoringu (reverse mentoringu)?

W razie pytań technicznych (rejestracja, dostęp, itp.) prosimy o kontakt: sylwia.sobczyk-jarzycka@lhh.com 
Udział w webinarze jest całkowicie bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedynie 3 osoby z jednej organizacji mogą wziąć udział w webinarze.

LHH Polska zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w webinarze przedstawicieli firm świadczących usługi konsultingowe, rekrutacyjne lub szkoleniowe z obszaru HR, które uznajemy za konkurencyjne wobec działalności LHH Polska.

Zasady dotyczące zapisów:

  • O możliwości wejścia na wydarzenie decyduje kolejność zapisów.
  • Powodem odmowy udziału w wydarzeniu może być brak miejsc, zbyt duża liczba zapisanych z danej firmy, lub prowadzenie przez osobę rejestrującą się działalności konkurencyjnej wobec LHH Polska.