Lider wychowuje liderów

Kluczowe dla powodzenia każdej większej organizacji, również dla realizacji (execution) mądrze sformułowanych strategii, jest działanie liderów, menedżerów liniowych i liderów średniego szczebla.

Menedżer, który zarządza szefami zespołów liniowych, ale równie taki szef – lider operacyjny zapewne zna hasło empowerment (upodmiotowienie, obdarzenie władzą decyzji i samodzielnego działania). Wielu rozumiejąc tę ideę niekoniecznie wie, jak ją wdrożyć w praktyce:

  • Jak identyfikować przywódczy potencjał w zespole – osoby, które rokują na przyszłość jako liderzy?
  • Jak „wychowywać” – jak kształtować postawy samodzielności i odpowiedzialności?
  • Jak tworzyć warunki i jak uczyć umiejętności, takich jak decydowanie, samodzielne analizowanie i wybór spośród opcji działania? Jak być mądrym nauczycielem uczącym podstaw przywództwa, metod takiego działania?
  • Jak w praktyce zachęcać młodych liderów i pracowników do „brania spraw w swoje ręce”; jakiego języka używać?

Na webinar zaprasza Stefan Bulaszewski, Senior Coach i Konsultant LHH Polska, który na co dzień pracuje z liderami i wspiera ich w rozwoju zawodowym.

 

Zobacz wszystkie twarze lidera!

Lider rekrutuje, lider online, lider kontroluje… i inne.

Zapisz się na pozostałe webinary z cyklu:

-> TUTAJ <-

 

 

W razie pytań technicznych (rejestracja, dostęp, itp.) prosimy o kontakt: sylwia.sobczyk-jarzycka@lhh.com 
Udział w webinarze jest całkowicie bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedynie 3 osoby z jednej organizacji mogą wziąć udział w webinarze.

LHH Polska zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w webinarze przedstawicieli firm świadczących usługi konsultingowe, rekrutacyjne lub szkoleniowe z obszaru HR, które uznajemy za konkurencyjne wobec działalności LHH Polska.

Zasady dotyczące zapisów:

  • O możliwości wejścia na wydarzenie decyduje kolejność zapisów.
  • Powodem odmowy udziału w wydarzeniu może być brak miejsc, zbyt duża liczba zapisanych z danej firmy, lub prowadzenie przez osobę rejestrującą się działalności konkurencyjnej wobec LHH Polska.