Lider zatrudnia

Jeśli zapytać „wujka Google’a” o to, co jest fundamentem udanego związku, bardzo często wśród odpowiedzi wymienione zostaną dwa aspekty: 

  1. Szacunek
  2. Zaufanie 

Można by dopatrzyć się nawet związku pomiędzy nimi: szacunek jest dobrą podstawą dla zaufania.
A jak to wygląda z perspektywy kandydata – osoby poszukującej pracy?
Nadal częsta jest sytuacja, w której sposób, w jaki prowadzona jest rekrutacja, odczuwany jest przez rekrutowanych jako brak szacunku.
W procesie rekrutacji nie tylko pracodawca przygląda się kandydatowi – również kandydat przygląda się pracodawcy.
Gdyby więc zamienić się miejscami z poszukującymi pracy i spojrzeć na proces rekrutacyjny ich oczyma, co byśmy zobaczyli?
O meandrach rekrutacji opowie Krzysztof Mazur, coach i konsultant kariery, przez wiele lat aktywny konsultant Executive Search.

 Zakres tematyczny: 

  • Określenie znaczenia profesjonalnej rekrutacji dla wizerunku firmy na rynku pracy 
  • Zaprojektowanie i przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej 
  • Ugruntowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy jako szanującego pracowników i godnego zaufania 
  • Ułatwienie i przyspieszenie podejmowania decyzji o chęci zatrudnienia 

 

Zobacz wszystkie twarze lidera!

Lider rekrutuje, lider online, lider kontroluje… i inne.

Zapisz się na pozostałe webinary z cyklu:

-> TUTAJ <-

 

 

W razie pytań technicznych (rejestracja, dostęp, itp.) prosimy o kontakt: sylwia.sobczyk-jarzycka@lhh.com 
Udział w webinarze jest całkowicie bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedynie 3 osoby z jednej organizacji mogą wziąć udział w webinarze.

LHH Polska zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w webinarze przedstawicieli firm świadczących usługi konsultingowe, rekrutacyjne lub szkoleniowe z obszaru HR, które uznajemy za konkurencyjne wobec działalności LHH Polska.

Zasady dotyczące zapisów:

  • O możliwości wejścia na wydarzenie decyduje kolejność zapisów.
  • Powodem odmowy udziału w wydarzeniu może być brak miejsc, zbyt duża liczba zapisanych z danej firmy, lub prowadzenie przez osobę rejestrującą się działalności konkurencyjnej wobec LHH Polska.