Model efektywności zespołu Team Effectiveness – wymiar Agility czyli o wzmacnianiu sprawności adaptacyjnej zespołu

Jak pracować nad zwinnością? Jak rozwijać sprawność adaptacyjną zespołu czyli zdolność szybkiego identyfikowania tego, co nadchodzi, co pojawia się „tuż za horyzontem” i wychodzenia temu naprzeciw? Jak w dzisiejszym dynamicznym, niespokojnym świecie wzmacniać ten filar efektywności? 

Stefan Bulaszewski, senior coach i trener, omówi logikę modelu LHH Team Effectiveness, sposób diagnozy zespołu, a następnie sposób pracy warsztatowej z zespołem zmierzającej do wypracowania praktyk/rutyn pracy zespołowej służących rozwijaniu zwinności i elastyczności. 

Obszary tematyczne: 

 • Jak indywidualne zdolności adaptacyjne przyczyniają się do sprawności zespołowej? 
 • Cztery grupy praktyk  
 • Narzędzia z obszaru problem solving 
 • Narzędzia zespołowego uczenia się 
 • Rutyny działania zespołu służące identyfikacji szans i zagrożeń oraz reagowania na nie 
 • Sposoby modyfikacji rytmu pracy zespołu na rzecz doskonalenia zdolności adaptacji 

 

Program LHH Team Effectiveness wpływa na zwiększenie efektywności zespołu dzięki lepszemu rozumieniu wspólnego celu, uczeniu elastyczności i budowaniu przynależności. 

Rekomendujemy go dla zespołów: 

 • nowych – które potrzebują się lepiej poznać i zgrać 
 • w zmianie lub po zmianie – które potrzebują się odnaleźć w nowej rzeczywistości 
 • chcących lepiej się „dogadywać” – w których czasem coś jest „pod skórą” 
 • szukających „nowej energii” – które mogą być już nieco zmęczone sobą 
 • potrzebujących większej integracji – które powinny spędzić więcej czasu ze sobą w innych okolicznościach niż na co dzień 

Na pełen program Team Effectiveness składają się takie elementy: 

 • sesja kick off (wprowadzenie i ustawienie „sceny”) 
 • diagnostyka zespołu przed i po warsztatach (przyjazny kwestionariusz samooceny) 
 • sesje indywidualne z szefem zespołu (praca na żywych przykładach) 
 • 2. dniowy warsztat z udziałem szefa i zespołu (formułujący wnioski z diagnozy wstępnej, definiujący kluczowe elementy  konieczne do wypracowania nowych praktyk / zwyczajów) 
 • sesje follow up (sprawdzające postępy i odnoszące się do diagnozy powtórnej) 

 

Dowiedz się więcej

Przeczytaj raport o efektywności zespołu:

 

Daj nam znać – przygotujemy Team Effectiveness dla Twojej firmy 

W razie pytań technicznych (rejestracja, dostęp, itp.) prosimy o kontakt: sylwia.sobczyk-jarzycka@lhh.com 
Udział w webinarze jest całkowicie bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedynie 3 osoby z jednej organizacji mogą wziąć udział w webinarze.

LHH Polska zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w webinarze przedstawicieli firm świadczących usługi konsultingowe, rekrutacyjne lub szkoleniowe z obszaru HR, które uznajemy za konkurencyjne wobec działalności LHH Polska.

Zasady dotyczące zapisów:

 • O możliwości wejścia na wydarzenie decyduje kolejność zapisów.
 • Powodem odmowy udziału w wydarzeniu może być brak miejsc, zbyt duża liczba zapisanych z danej firmy, lub prowadzenie przez osobę rejestrującą się działalności konkurencyjnej wobec LHH Polska.