Model efektywności zespołu Team Effectiveness – wymiar Belonging czyli o poczuciu przynależności

Co to znaczy poczucie przynależności i czy rzeczywiście wiemy o nim wszystko, co powinniśmy wiedzieć? W jaki sposób poczucie przynależność do zespołu na odpowiednim (wysokim?) poziomie zwiększa szanse nie tylko na efektywne działanie (dowożenie wyników), ale również na długotrwałe zaangażowanie i motywację?  

Poczucie przynależności to jeden z filarów efektywnego zespołu, a jednocześnie część Modelu LHH Team Effectiveness. 

Podczas webinaru Magdalena Dziubczyńska-Detko, trener i coach LHH, skoncentruje się na takich elementach jak: 

 • dlaczego ten wymiar jest krytycznie ważny – nie tylko w dużych organizacjach  
 • jakie elementy codziennego funkcjonowania zespołów wpływają na poczucie przynależności? 
 • co z poczuciem przynależności w dobie pracy hybrydowej i zdalnej? czy to jeszcze ma znaczenie?  
 • jak tzw. status w zespole i poczucie, że jestem istotną częścią większej całości, podnosi morale i jaki ma to związek z pracą mózgu? 
 • jakie jest znaczenie więzi, zaufania i poczucia bezpieczeństwa między ludźmi w trudnych chwilach w zespole?  

Program LHH Team Effectiveness wpływa na zwiększenie efektywności zespołu dzięki lepszemu rozumieniu wspólnego celu, uczeniu elastyczności i budowaniu przynależności. 

Rekomendujemy go dla zespołów: 

 • nowych – które potrzebują się lepiej poznać i zgrać 
 • w zmianie lub po zmianie – które potrzebują się odnaleźć w nowej rzeczywistości 
 • chcących lepiej się „dogadywać” – w których czasem coś jest „pod skórą” 
 • szukających „nowej energii” – które mogą być już nieco zmęczone sobą 
 • potrzebujących większej integracji – które powinny spędzić więcej czasu ze sobą w innych okolicznościach niż na co dzień 

Na pełen program Team Effectiveness składają się takie elementy: 

 • sesja kick off (wprowadzenie i ustawienie „sceny”) 
 • diagnostyka zespołu przed i po warsztatach (przyjazny kwestionariusz samooceny) 
 • sesje indywidualne z szefem zespołu (praca na żywych przykładach) 
 • 2. dniowy warsztat z udziałem szefa i zespołu (formułujący wnioski z diagnozy wstępnej, definiujący kluczowe elementy  konieczne do wypracowania nowych praktyk / zwyczajów) 
 • sesje follow up (sprawdzające postępy i odnoszące się do diagnozy powtórnej) 

 

Dowiedz się więcej

Przeczytaj raport o efektywności zespołu:

 

Daj nam znać – przygotujemy Team Effectiveness dla Twojej firmy 

W razie pytań technicznych (rejestracja, dostęp, itp.) prosimy o kontakt: sylwia.sobczyk-jarzycka@lhh.com 
Udział w webinarze jest całkowicie bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedynie 3 osoby z jednej organizacji mogą wziąć udział w webinarze.

LHH Polska zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w webinarze przedstawicieli firm świadczących usługi konsultingowe, rekrutacyjne lub szkoleniowe z obszaru HR, które uznajemy za konkurencyjne wobec działalności LHH Polska.

Zasady dotyczące zapisów:

 • O możliwości wejścia na wydarzenie decyduje kolejność zapisów.
 • Powodem odmowy udziału w wydarzeniu może być brak miejsc, zbyt duża liczba zapisanych z danej firmy, lub prowadzenie przez osobę rejestrującą się działalności konkurencyjnej wobec LHH Polska.