Model efektywności zespołu Team Effectiveness – wymiar Purpose czyli o znalezieniu i rozumieniu wspólnego celu

W jaki sposób praca wokół celu przyczynia się do zwiększenia efektywności zespołowej? Na ile moje osobiste cele mają wpływ na to, jak działamy w zespole? O tym, że wspólny cel jednoczy wiadomo, ale czy faktycznie na co dzień wszyscy w zespole koncentrujemy się właśnie wokół niego? Jaki powinien być wspólny cel: mały, krótkoterminowy i „w zasięgu ręki” czy raczej globalny i długoterminowy? 

Milena Kosińska, trener i coach LHH Polska powie, jak w praktyce wykorzystać LHH Team EffectivenessModel, aby budować zespoły skoncentrowane na wspólnym celu.  

  Obszary tematyczne: 

 • Na ile kluczowa jest synergia osobistych celów z celami zespołu i jak przekłada się na efektywność zespołu? 
 • W jakich sytuacjach rozmowa wokół celu może wpływać na efektywność zespołową? 
 • W jaki sposób wspólny cel przekłada się na motywację i komunikację oraz jak wspiera podejmowanie decyzji w zespołach? 
 • Co z celami, gdy nadchodzi kryzys? 
 • Cztery wymiary budowania celu: psychologiczny, emocjonalny, mentalny i duchowy 
 • Co powoduje, że cele zaczynają dzielić? 
 • Mamy już wspólny cel – i co dalej? 

Program LHH Team Effectiveness wpływa na zwiększenie efektywności zespołu dzięki lepszemu rozumieniu wspólnego celu, uczeniu elastyczności i budowaniu przynależności. 

Rekomendujemy go dla zespołów: 

 • nowych – które potrzebują się lepiej poznać i zgrać 
 • w zmianie lub po zmianie – które potrzebują się odnaleźć w nowej rzeczywistości 
 • chcących lepiej się „dogadywać” – w których czasem coś jest „pod skórą” 
 • szukających „nowej energii” – które mogą być już nieco zmęczone sobą 
 • potrzebujących większej integracji – które powinny spędzić więcej czasu ze sobą w innych okolicznościach niż na co dzień 

Na pełen program Team Effectiveness składają się takie elementy: 

 • sesja kick off (wprowadzenie i ustawienie „sceny”) 
 • diagnostyka zespołu przed i po warsztatach (przyjazny kwestionariusz samooceny) 
 • sesje indywidualne z szefem zespołu (praca na żywych przykładach) 
 • 2. dniowy warsztat z udziałem szefa i zespołu (formułujący wnioski z diagnozy wstępnej, definiujący kluczowe elementy  konieczne do wypracowania nowych praktyk / zwyczajów) 
 • sesje follow up (sprawdzające postępy i odnoszące się do diagnozy powtórnej) 

 

Dowiedz się więcej

Przeczytaj raport o efektywności zespołu:

 

Daj nam znać – przygotujemy Team Effectiveness dla Twojej firmy 

W razie pytań technicznych (rejestracja, dostęp, itp.) prosimy o kontakt: sylwia.sobczyk-jarzycka@lhh.com 
Udział w webinarze jest całkowicie bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedynie 3 osoby z jednej organizacji mogą wziąć udział w webinarze.

LHH Polska zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w webinarze przedstawicieli firm świadczących usługi konsultingowe, rekrutacyjne lub szkoleniowe z obszaru HR, które uznajemy za konkurencyjne wobec działalności LHH Polska.

Zasady dotyczące zapisów:

 • O możliwości wejścia na wydarzenie decyduje kolejność zapisów.
 • Powodem odmowy udziału w wydarzeniu może być brak miejsc, zbyt duża liczba zapisanych z danej firmy, lub prowadzenie przez osobę rejestrującą się działalności konkurencyjnej wobec LHH Polska.