Zwolnienia przyspieszają, czyli globalne trendy wpływają na lokalne decyzje

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Zwolnienia przyspieszają - raport rozstaniowy

Znaczący wzrost niepokoju, to pierwsze, co rzuca się w oczy, gdy patrzę na krajobraz polskiego rynku pracy w 2023 r. W wielu branżach walka o pozyskanie jak największej liczby talentów w jak najkrótszym czasie przerodziła się w ostatnich kwartałach w walkę o utrzymanie stanu zatrudnienia i unik­nięcie redukcji. Ponad połowa uczestników badania LHH Polska rozstała się z pracodawcą w ramach formalnego procesu zwolnień grupowych, co stanowi wzrost w stosunku do lat poprzednich. To, co zaskakuje, to znaczny spadek udziału procentowego odejść w ra­mach Programów Dobrowolnych Odjeść (jedynie 2,7%) cieszących się swego czasu dużą popularnością. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Aby mieć szerszy pogląd na sytuację w Polsce przenieśmy się na chwilę za ocean, żeby zrozumieć powody ogromnych zwolnień, które dotknęły ostatnio największe firmy świata.

Menadżerowie przeszarżowali?

Według badań LHH wśród powodów właśnie trwających lub dopiero planowanych w 2023 r. restrukturyzacji, wskazywanych przez liderów HR, dominuje przeinwe­stowanie i zbyt duży wzrost zatrudnienia w ostatnich 3 latach (41% respondentów), konieczność szybkiego obniżenia kosztów operacyjnych (40%), zmiany strategii i reorganizacje (39%) oraz słabe wyniki finansowe (38%). Duplikowanie się struktur w procesach merger & acquisition zajęło dopiero 5. miejsce w rankingu powodów zwolnień ze wskazaniem 36% respondentów. Szefowie gigantów branży IT przyznają po raz pierwszy od lat, że mierzą się ze spadkami przychodów, a niektó­rzy z nich mówią wprost o przeinwestowaniu, techno­logiach, które nie wypaliły (vide wirtualna rzeczywistość) i w rezultacie przerośniętych strukturach.

Dobre wyniki oddziału w Polsce nie gwarantują spokoju?

„Partycypujemy solidarnie” to zwrot, który słyszałem wielokrotnie podczas rozmów w polskich oddziałach i słychać go również teraz. Wzbierająca fala zwolnień nadchodząca zza oceanu potrzebowała w poprzednich latach więcej czasu, aby dotrzeć do Polski. Procesy globalizacyjne skróciły dystans, a restrukturyzacje, w przeszłości rozpisane na wielomiesięczne złożone harmonogramy i plany działań, realizowane są dziś często w znacznie krótszym czasie.

To zjawisko powoduje, że pracownicy realizujący postawione przed nimi zadania, dopasowani do kultury organizacyjnej z wysokim poziomem motywacji, również bywają przedmiotem zmian i restrukturyzacji, co często budzi niepokój w organizacji nie tylko wśród odchodzących, ale również wśród pozostających w firmie pracowników. Koszty szybko wdrażanych zmian, szczególnie w takich okolicznościach, bywają dla organizacji wysokie i nie mam na myśli wyłącznie pieniędzy.

Kogo obejmują zwolnienia w ostatnim czasie?

Niespełna połowa (47%) liderów HR przyznała w ba­daniu LHH, że ich organizacje planują lub właśnie przeprowadzają zmiany organizacyjne, których konsekwencją będą zwolnienia pracowników. Kolejne 30% wyraża niepokój o to, jakie decyzje mogą w tej materii zapaść w nadchodzących miesiącach. Jedynie symboliczny 1% badanych nie wykazuje zaniepokojenia koniecznością przeprowadzenia zmian w organizacji i deklaruje zarazem pełne przygotowanie ludzi i proce­sów do tego zadania.

 

Przeczytaj artykuł do końca i zapoznaj się z całym
Raportem Rozstaniowym 2023