Zwolnienia w IT – jak wygląda obecnie branża IT?

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
zwolnienia-w-it

Branża IT, znana ze swojego dynamicznego tempa rozwoju, zaczęła odczuwać skutki niepewności na rynku pracy – w 2023 r. pracę w branży IT straciło kilkaset tysięcy osób. Rok wcześniej sytuacja była nieznacznie lepsza. Zwolnienia w IT stały się nieodłączną częścią tego sektora, wprowadzając nowe wyzwania zarówno dla specjalistów, jak i dla firm. W tym artykule przyjrzymy się obecnej sytuacji w branży IT, analizując czynniki wpływające na zwolnienia oraz poszukując potencjalnych rozwiązań.

Zatrudnianie w branży IT – czy to nadal trend?

Jak wynika z danych, we wrześniu 2023 roku firmy technologiczne zwolniły 6417 pracowników, co stanowi najniższą wartość od kilkunastu miesięcy i zauważalnie niższą niż w sierpniu, gdy globalnie w sektorze IT pracę straciło ponad 26 tysięcy osób. Rekordowo pod tym względem wyglądał początek 2023 r. – w styczniu 2023 r. zwolniono prawie 120 tys. specjalistów IT. Od stycznia 2022 r. pracę straciło w sumie ponad 630 tys. osób. Wynikało to m.in. z pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej oraz przeszacowania popytu na technologię.

Oznacza to nie tylko zaostrzenie walki o ekspertów i wzrost presji na podwyżki wynagrodzeń – to także większe trudności w dostosowaniu się do nowych, restrykcyjnych unijnych regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z danymi DESI 2022 w Polsce brakuje aż 50 tysięcy specjalistów IT, z czego nawet 20 proc. z nich to eksperci ds. cyberbezpieczeństwa. To nawet 10 tys. osób.

IT zwolnienia – regulacje unijne a branża IT

Od 17 stycznia 2025 r. wchodzi w życie DORA, projekt rozporządzenia dotyczącego cyfrowej odporności, który obejmie ponad 22 000 instytucji finansowych w całej Unii Europejskiej. Jednocześnie do października 2024 r. kraje członkowskie Unii Europejskiej muszą dostosować się do Dyrektywy NIS2, mającej na celu podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa. W praktyce oznacza to, że nowe sektory i podmioty będą zobligowane do przestrzegania przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa, co wymagać będzie nie tylko nowych technologii, ale także specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Zatrudniać czy zwalniać – dylemat pracodawcy

Równowaga między zatrudnianiem a zwalnianiem stała się kluczowym wyzwaniem dla firm IT i przedsiębiorstw z sektora nowych technologii. Czy jednak obecna fala zwolnień jest jedynie chwilową tendencją czy też trwałym kształtem rynku?

Rok 2022 i początek 2023 pokazały, że zwolnienia nie omijają nawej największych graczy na rynku technologicznym. Niekorzystny trend wynikał z kilku czynników, takich jak przeszacowanie popytu na nowe technologie czy kiepska sytuacja makroekonomiczna i dotyczył takich gigantów, jak Amazon, Google czy Accenture. Także w Polsce redukcji uległy etaty zajmowane przez specjalistów IT – wypowiedzenie otrzymywali pracownicy Netguru czy CD Projekt.

Skala zwolnień – liczba zwolnień a stan rynku pracy

Analizując liczbę zwolnień w branży IT, nie można pominąć znaczenia rynku pracy. Jakie czynniki wpływają na tę skalę? Czy pandemia jest jedynym czynnikiem, czy istnieje szerszy kontekst ekonomiczny?

Pandemia koronawirusa, która zmusiła ludzi do pozostawania w domach, okazała się impulsem dla dynamicznego rozwoju branży IT. W trakcie lockdownów firmy technologiczne intensywnie zatrudniały pracowników, wykorzystując wzrost zapotrzebowania na technologie umożliwiające pracę zdalną. Jednak teraz, na początku ery rewolucji sztucznej inteligencji i algorytmów AI (w tym narzędzia ChatGPT) obserwujemy odwrotny trend, gdzie te same firmy dokonują redukcji zatrudnienia. Fala masowych zwolnień dotarła już do Polski, dotykając rozpoznawalne firmy, m.in. CD Projekt czy Just Join IT (szacunkowo pracę straciło blisko pół tysiąca osób). Największe zwolnienia obserwuje się u światowych gigantów technologicznych, jak Microsoft, Google czy Meta.

Dane Eurostatu z czerwca 2023 r. rzucają światło na tendencję spadkową w sektorze technologicznym i masowe zwolnienia w IT. Co jeszcze wynika z tych danych i jakie konsekwencje niesie dla pracowników branży IT?

Sektor IT a rozwój sztucznej inteligencji

Sektor IT odgrywa kluczową rolę w dynamicznym rozwoju sztucznej inteligencji (SI). To właśnie w tej branży najintensywniej zachodzą procesy innowacyjne, które napędzają postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji. Poniżej przedstawiam analizę, w jaki sposób sektor IT wspiera i kształtuje rozwój sztucznej inteligencji.

 1. Inwestycje w Badania i Rozwój (R&D):
  • Firmy IT, takie jak Microsoft, Google czy IBM, inwestują znaczne środki w badania nad sztuczną inteligencją. Działalność R&D obejmuje rozwój nowych algorytmów, modeli uczenia maszynowego oraz technologii związanych z SI.
 2. Zaawansowane Narzędzia i Platformy:
  • Sektor IT dostarcza zaawansowane narzędzia i platformy programistyczne, które umożliwiają specjalistom ds. danych i programistom tworzenie, testowanie i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.
 3. Infrastruktura Cloud:
  • Usługi chmurowe oferowane przez firmy IT, takie jak Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure czy Google Cloud, dostarczają niezbędną infrastrukturę do przechowywania i przetwarzania dużych ilości danych, co jest kluczowe dla projektów z zakresu sztucznej inteligencji.
 4. Wdrażanie Systemów AI w Przedsiębiorstwach:
  • Firmy IT wspierają przedsiębiorstwa we wdrażaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, dostosowując je do indywidualnych potrzeb i procesów biznesowych klientów.
 5. Szkolenie Specjalistów ds. Sztucznej Inteligencji:
  • Sektor IT jest kluczowym dostawcą programów szkoleniowych i kursów online, które pozwalają specjalistom zdobyć umiejętności związane z programowaniem SI, uczeniem maszynowym czy przetwarzaniem języka naturalnego.
 6. Rozwój Technologii AI w Aplikacjach Praktycznych:
  • Przedsiębiorstwa IT integrują sztuczną inteligencję w różnorodne aplikacje praktyczne, od systemów rekomendacyjnych po automatyzację procesów biznesowych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i innowacyjności.
 7. Współpraca z Startupami:
  • Firmy IT nawiązują współpracę z startupami zajmującymi się sztuczną inteligencją, co pozwala na przenoszenie nowatorskich pomysłów i rozwiązań do mainstreamowego rynku IT.
 8. Etyka i Bezpieczeństwo w Sztucznej Inteligencji:
  • Sektor IT aktywnie angażuje się w opracowywanie standardów etycznych i praktyk bezpieczeństwa związanych z sztuczną inteligencją, aby zapewnić odpowiedzialne i bezpieczne wdrożenia tej technologii.

Specjaliści IT w czasach zwolnień – czy pracownicy z branży IT powinni zwiększać kompetencje?

Zmiana strategii rekrutacyjnych – boom w IT a rekrutacja specjalistów

Fala zwolnień wywołuje zmiany w strategiach rekrutacyjnych firm IT. Czy obecny boom w IT sprawia, że znalezienie odpowiednich specjalistów staje się jeszcze trudniejsze? Jakie kroki podejmują firmy, aby przeciwdziałać temu wyzwaniu?

Just Join IT, jedna z firm specjalizujących się w rekrutacji pracowników IT, analizuje oferty pracy w branży IT. Czy to już przeszłość, czy raczej szansa na nowe możliwości zatrudnienia.

Przyczyny zwolnień programistów – brak podnoszenia kompetencji zatrudnionej kadry ekspertów?

Przyczyny zwolnień wśród programistów są złożone i wynikają z wielu czynników, a sama inflacja jest jednym z potencjalnych powodów. Warto przyjrzeć się różnym aspektom, które mogą wpływać na decyzje firm o redukcji zatrudnienia w dziedzinie programistycznej.

 1. IT zwolnienia – zmienne warunki rynkowe: Rynek pracy dla programistów jest dynamiczny, a sytuacja gospodarcza może wpływać na strategie rekrutacyjne firm. Inflacja, choć może wpływać na koszty działalności przedsiębiorstw, to jednak nie zawsze jest jedynym wyznacznikiem zwolnień.
 2. Presja na wynagrodzenia: Wzrost inflacji może generować presję na podwyżki płac, co stanowi koszt dla firm. Jednakże, jeśli firmy nie są w stanie dostosować się do rosnących oczekiwań płacowych programistów, może to skutkować utratą utalentowanych specjalistów.
 3. Technologiczne przekształcenia w branży: Dynamiczny rozwój technologii i nowe trendy w branży IT mogą skutkować zmianami w strukturze zatrudnienia. Firmy, dostosowując się do nowych wymagań rynku, mogą reorganizować zespoły, co czasami wiąże się z redukcją etatów.
 4. Decyzje strategiczne firmy: Zwalnianie programistów może być również wynikiem decyzji strategicznych firmy, takich jak restrukturyzacja, zmiana modelu biznesowego czy przenoszenie pewnych działań na zewnątrz (outsourcing).
 5. Masowe zwolnienia w IT – globalne zjawiska ekonomiczne: Globalne wydarzenia, takie jak kryzysy gospodarcze czy pandemie, mogą wpływać na sytuację ekonomiczną wielu firm. W takich okolicznościach, zwolnienia mogą wynikać z konieczności dostosowania się do trudnych warunków rynkowych.

Zmiany dotykające branży i usług IT

Branża IT, choć nadal cieszy się dużym zainteresowaniem, musi stawić czoła wyzwaniom związanym ze zwolnieniami. Zmiany na rynku pracy, dynamiczny rozwój technologiczny i wpływ czynników ekonomicznych sprawiają, że firmy IT muszą dostosować swoje strategie, a specjaliści IT powinni być gotowi na elastyczność i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Czy obecna fala zwolnień IT to jedynie przelotny problem, czy sygnał zmian strukturalnych w branży? Odpowiedzi na te pytania będą kluczowe dla dalszego kształtu rynku pracy w IT.

Czy masowe zwolnienia na rynku IT to już przeszłość?

Według ekspertów branży w najbliższych miesiącach rynek IT czeka odbicie. Notowania akcji zanotowały wzrost, a fale zwolnień w IT wydają się być już przeszłością. Niektóre kluczowe gracze w branży podjęły również inwestycje, umacniając tym samym swoje pozycje na rynku na nadchodzące lata. Wśród nich szczególnie warto wymienić Microsoft (OpenAI) i Nvidię, która dostarcza innowacyjne układy scalone do obliczeń sztucznej inteligencji.

Odbicie na rynku staje się coraz bardziej zauważalne, a eksperci prognozują, że rekrutacja na rynku pracy IT nabierze tempa już od stycznia 2024 roku. Aditya Narayan Mishra, dyrektor zarządzający firmy CIEL HR, jednej z wiodących agencji pośrednictwa pracy na świecie, mającej siedzibę główną w Indiach, śledzi bacznie ruchy na rynku. Jego zdaniem, istotna poprawa w rekrutacji pracowników IT zacznie się szczególnie na początku przyszłego roku, obejmując okres od stycznia do marca 2024 roku. Ta optymistyczna prognoza dotyczy zwłaszcza dziedzin usług IT, chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji, co sugeruje rosnące zainteresowanie branżą technologiczną i potrzebę specjalistycznych umiejętności w tych obszarach.

Choć spadek liczby zwolnień może wydawać się korzystny dla pracowników, dla firm oznacza to konieczność skoncentrowania się na strategiach przyciągania i utrzymania utalentowanej kadry. Walka o specjalistów staje się jeszcze bardziej zacięta, a presja na zwiększenie poziomu wynagrodzeń rośnie.

Dodatkowo obniżona liczba zwolnień wprowadza nowe wyzwania w kontekście dostosowywania się firm do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów UE dotyczących cyberbezpieczeństwa. Eksperci ds. bezpieczeństwa sieciowego stają się kluczowym elementem w tym kontekście, a brak tych specjalistów może wpływać negatywnie na zdolność przedsiębiorstw do spełniania nowych wymagań prawnych.

Dane DESI 2022 podkreślają również istotny problem z brakiem wykwalifikowanych pracowników w sektorze IT, zwłaszcza w obszarze cyberbezpieczeństwa. Polskie firmy muszą zmierzyć się z wyzwaniem zapełnienia luki kadrowej, co może wymagać nowych strategii rekrutacyjnych, a także inwestycji w rozwój kompetencji istniejących pracowników.