Assessment Center w praktyce – gdzie czyhają pułapki?

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Niejednokrotnie zdarzało mi się prowadzić rozmowy feedbackowe z klientami, których słabsze wyniki mogły wskazywać na braki kompetencyjne czy przynajmniej kryzysy motywacyjne, a okazały się w dużej mierze pochodną ich nastawienia do całego procesu AC lub wypadkową oddziaływań środowiska, w tym głównie szefa i jego stylu funkcjonowania w relacji z podwładnym. Gorzej, jeśli oceny w AC są niskie, a pracownik świetnie radzi sobie w firmie. Odnosi sukcesy, ma dobre relacje, a w benchmarkach wewnętrznych i zewnętrznych wypada słabo. Co wtedy? Czy Assessment zawiódł? A może to błąd ludzki? Może dało się zwieść niewprawne oko asesorskie? – pisze Agnieszka Jagiełka, Partner w Lee Hecht Harrison DBM Polska, odpowiada między innymi za projekty assessment center.