Rekrutacje pracowników
Pozyskanie odpowiednich pracowników dla realizacji strategii firmy staje się coraz większym wyzwaniem. LHH Recruitment Solutions wspiera firmy w budowie sprawnego zespołu, który zwiększy szansę skutecznej realizacji celów biznesowych.
Outplacement i restrukturyzacja pracowników
Outplacement to wsparcie doradcze dla organizacji podczas restrukturyzacji oraz dla pracownika w procesie odnalezienia się na rynku pracy. Jest ważnym narzędziem budowania wizerunku pracodawcy. To prawdziwe działanie CSR, ponieważ pomoc ludziom w jednym z najtrudniejszych momentów kariery zawodowej jest realnym dowodem społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zarządzanie zmianą
Każda decyzja zawierająca w sobie zagrożenie utratą pracy, choćby niewielkiej grupy pracowników lub nawet interpretowaną jako niekorzystną lub kłopotliwą zmianę ich statusu, musi wywołać negatywne emocje i niepokój. Te zaś mogą prowadzić do obniżenia zaangażowania i morale pracy, niechcianych odejść pracowników, w skrajnych przypadkach do gwałtownych protestów czy konfliktów dezorganizujących biznes.
Redeployment
To profesjonalny program mobilności wewnętrznej, pozwalający wykorzystać kompetencje i aspiracje zawodowe pracowników, których stanowiska mogą być zagrożone na skutek trwających w firmie procesów reorganizacji. Celem jest zachowanie cennych dla organizacji umiejętności, wiedzy i doświadczenia, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w innych działach.
Rozwój menedżerów i kompetencji menedżerskich
Współcześni liderzy muszą być skuteczni we wdrażaniu strategii, wprowadzaniu zmian, stymulowaniu innowa­cyjności, umacnianiu zaangażowania pracowników i roz­wijaniu talentów na przyszłość. Zwłaszcza teraz sukces menedżerów w dużej mierze zależy od gotowości do zmiany postawy i spojrzenia z innej perspektywy na biznes i swoją rolę w organizacji.
Upskilling i rozwój pracowników
Dynamiczne zmiany na świecie, zwłaszcza w obszarze technologii wymusiły redefinicję pracy i sposobu jej realizacji. W ślad za tym wiele firm odczuwa konieczność dyskusji i kompetencjach przyszłości i przygotowania swoich pracowników do zmian dziejących się na naszych oczach. Rzeczywistość pandemii dodatkowo ujawniła potrzebę szybkiego wsparcia menedżerów i pracowników.
Coaching & Mentoring
Coaching oznacza dla nas biznesowy proces nastawiony na rezultaty, sprawnie zarządzony projekt i najwyższą jakość profesjonalnej relacji między Coachem a Coachee. Każdego roku realizujemy w Polsce ponad 100 procesów coachingowych.
Ocena potencjału i diagnoza organizacji
Narzędzia diagnostyczne LHH to obiektywne i wiarygodne źródło informacji o kompetencjach pracowników i menedżerów w Twojej organizacji. Wykorzystaj je, aby poprawić skuteczność rekrutacji, inwestować w rozwój właściwych pracowników i dbać o budowanie odpowiedzialnego podejścia do przywództwa w całej organizacji.

Zobacz jak LHH może Ci pomóc!

Napisz do nas!

  Imię i Nazwisko: *
  Firma: *
  Adres email: *
  Telefon: *

  * - pole wymagane.

  Dziekujemy za kontakt!

  Odezwiemy się niebawem.