Rozwój menedżerów i kompetencji menedżerskich

Jak możemy Ci pomóc?
Odezwiemy się w ciągu 1 dnia roboczego

Compact Learning

 

Compact Learning to kurs budowania zaangażowania dla menedżerów i pracowników. Może być realizowany stacjonarnie, lub on-line w formie klas wirtualnych i webinariów. Modułowa forma pozwala stworzyć program dopasowany do firmy, a sesje dobrych praktyk zapewniają wdrożenie poznanych narzędzi. Krótka i ciekawa formuła 1 lub 1,5-godzinnych wydarzeń bawi, zachęca do aktywności, szybko i efektywnie kształtuje pożądane zachowania.

 • 43 tematy rozwijające umiejętności pracowników lub menedżerów, każdy w formie odrębnego modułu
 • Krótkie 1-godzinne webinaria lub 1,5-godzinne wirtualne klasy prowadzone przez doświadczonego trenera
 • Case studies oparte o realia biznesowe, prezentowane w niestandardowych formach
 • Narzędzia – każdy moduł to gotowe do wdrożenia narzędzia, od razu po wyjściu z sali szkoleniowej
 • Sesje dobrych praktyk sprawdzające jak powiodło się wdrożenie poznanego narzędzia do codziennej praktyki

Szczegółowe opisy modułów oraz wszystko, co powinniście wiedzieć o Compact Learningu znajdziecie w naszym Katalogu dostępnym w wersji drukowanej i jako ebook

Lider Nowej Normalności

Jakich kompetencji potrzebują liderzy teraz? Jakie kompetencje będą kluczowe w przyszłości?

 

 

Nikt odpowiedzialnie nie może czynić takich deklaracji i zapewnień. Choć jest wiele przesłanek, które pozwalają przewidywać, że praca zdalna stanie się bardziej powszechna, że automatyzacja procesów przyspieszy, a nowoczesne technologie zmienią definicję pracy i relacje służbowe. Większość firm deklaruje, że nie wróci do rzeczywistości biznesowej sprzed pandemii.

Nie ma powodu czekać na czas „po pandemii”. Tym bardziej, że nikt nie wie, kiedy to będzie dokładnie. Upskilling warto zacząć już dziś, od pierwszego kroku  od wyposażenia menedżerów w narzędzia, które pomogą im jeszcze szybciej adaptować się do zmieniającej się rzeczywistości.

Rozumiemy, że sukces menedżerów przewodzących swoim organizacjom w dużej mierze zależy od gotowości do zmiany postawy i spojrzenia z innej perspektywy na biznes i swoją rolę w organizacji. Dlatego w pierwszej części naszego programu koncentrujemy się na modułach, które mają pomóc menedżerom w zadbaniu o siebie – nowym podejściu do znanej roli.

Dla pracowników najważniejsze jest klarowne komunikowanie oczekiwań przez przełożonych, sprawdzanie czy zabezpieczone są potrzeby materialne i narzędzia pracy podwładnych oraz dopasowanie zakresu ról i zadań ludzi tak, aby mogli jak najlepiej wykorzystywać swoje talenty i umiejętności. Szczególnie teraz pracownicy chcą wiedzieć, jak wpasowują się w wizję przyszłej firmy, aby czuć się bezpiecznie.

Dlatego w drugiej części naszego programu koncentrujemy się na modułach, które mają pomóc menedżerom w skutecznym zarządzaniu pracownikami
i zespołami.

Cel programu Lider Nowej Normalności to umocnić menedżerów w ich rolach oraz przygotować ich do przeprowadzenia pracowników przez okres dużej zmienności i niepewności.

Team effectiveness

 

Źródła danych w clipie: Forbes Workplace Culture; Gallup State of Workplace Report; McKinsey&Company New Business Building

LHH Team Effectiveness – dzięki pracy nad trzema kluczowymi aspektami:

 1. lepszemu rozumieniu wspólnego celu (purpose),
 2. uczeniu elastyczności (agility)
 3. i budowaniu przynależności (belonging)

…zwiększamy efektywność zespołów.

Program Team Effectiveness to:

 • sesja kick off (wprowadzenie i ustawienie „sceny”)
 • diagnostyka zespołu przed i po warsztatach (przyjazny kwestionariusz samooceny)
 • sesje indywidualne z szefem zespołu (praca na żywych przykładach)
 • dniowy warsztat z udziałem szefa i zespołu (formułujący wnioski z diagnozy wstępnej, definiujący kluczowe elementy konieczne do wypracowania nowych praktyk / zwyczajów)
 • sesje follow up (sprawdzające postępy i odnoszące się do diagnozy powtórnej)

 

Rekomendujemy go dla zespołów:

 • nowych – które potrzebują się lepiej poznać i zgrać
 • w zmianie lub po zmianie – które potrzebują się odnaleźć w nowej rzeczywistości
 • chcących lepiej się „dogadywać” – w których czasem coś jest „pod skórą”
 • szukających „nowej energii” – które mogą być już nieco zmęczone sobą
 • potrzebujących większej integracji – które powinny spędzić więcej czasu ze sobą w innych okolicznościach niż na co dzień

Dowiedz się więcej:

Pobierz i przeczytaj wyniki badań efektywności zespołów:

Zobacz, jak korzystając z modelu Team Effectiveness wspierać zespoły w trakcie trudnych zmian i zwolnień:

Akademia Lidera

…dla first-time, middle oraz top-menedżerów

By Liderzy brali odpowiedzialność, byli samodzielni i mieli świadomość, jak ich zachowania wpływają na podległe im zespoły – skorzystaj z ponad 20. lat doświadczeń LHH Polska w pracy  z liderami i ich zespołami.

Przez te lata wypracowaliśmy sprawdzone, praktyczne i pragmatyczne podejście do budowania i umacniania odpowiedzialnego przywództwa (accountable leadership), uwzględniające potrzeby samych liderów, ale także, co kluczowe, potrzeb i oczekiwań biznesu.

Nasze Programy  dla Liderów od first time menedżerów, poprzez poziom middle, aż po top menedżerów to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez HR Menedżerów odpowiedzialnych za ich rozwój:

Akademia lidera grafika cytaty

W naszym podejściu do pracy z budującymi accountable leadership Liderami koncentrujemy się na następujących obszarach:

 • Budowanie świadomości i odpowiedzialności Lidera, aby wiedział, że jest częścią złożonego systemu o bardzo zróżnicowanych potrzebach interesariuszy
 • Nacisk na radzenie sobie z dynamiczną zmiennością w świecie V.U.C.A. | B.A.N.I.
 • Rozwój kompetencji menedżerskich jako droga do skuteczności Lidera
 • Praca na każdorazowo potwierdzanych potrzebach Uczestników i sytuacjach wziętych z ICH codziennych biznesowych realiów
 • Rozbudowana, kompaktowa i różnorodna oferta wspierająca etapy działania, wdrażania i inspirowania na poziomie indywidualnym i zespołowym.

 

Zobacz, jak wdrażano Program Liderski w Bahlsen Polska (fragmenty wystąpienia w ramach konferencji HR Summit):

W efekcie naszych programów rozwojowych Liderzy:

 • Zaktualizują postrzeganie siebie jako Liderów oraz zdefiniują, jakie umiejętności i przekonania powinni doskonalić, by skutecznie zarządzać biznesem w zmiennych czasach.
 • Wzmocnią swoją tożsamość i więź ze społecznością Liderów w swojej grupie, uświadamiając sobie rolę synergii wpływów, przeciwdziałania silosom oraz współdzielenia odpowiedzialności za przywództwo i dalszy rozwój firmy.
 • Na bazie osobistych doświadczeń menedżerskich przepracują i udoskonalą kluczowe kompetencje niezbędne do skutecznego prowadzenia zespołów w świecie V.U.C.A. | B.A.N.I.
 • Przeanalizują i wybiorą adekwatne i najbardziej skuteczne w okresie zmian narzędzia szefowskie, budujące zaangażowanie zespołów,  samodzielność pracowników i branie odpowiedzialności za powierzane im zadania.

Programy dla Liderów realizowane są w atrakcyjnej formule blended learningu, gdzie uczestnik ma okazję do rozwoju zarówno w obszarze pozyskania nowej wiedzy, skoncentrowaniu się na praktycznym treningu umiejętności, jak i pracy własnej oraz wymiany doświadczeń w rekomendowanych grupach:

 • Elementy diagnostyczne służące podjęciu refleksji
 • Praca warsztatowa sprzyjająca aktywnym treningom i wymianie doświadczeń oraz integracji zespołu liderskiego
 • Praca indywidualna podczas sesji z coachem/trenerem o charakterze rozwojowym doskonaląca wybrane umiejętności
 • Krótkie formy rozwojowe, które są okazją do poznania konkretnych rozwiązań, pozyskania wiedzy i inspiracji

Podczas warsztatów każdy z uczestników otrzymuje materiały pomocnicze w postaci „ściąg” z narzędziami, modelami lub strukturami ułatwiające ich wdrażanie w codziennej pracy lidera.

Przykład materiałów:

The Leadership Contract

Współcześnie liderzy muszą być skuteczni we wdrażaniu strategii, wprowadzaniu zmian, stymulowaniu innowa­cyjności, umacnianiu zaangażowania pracowników i roz­wijaniu talentów na przyszłość w organizacji. Są pod­dawani silnej presji i rozliczani ze swojej pracy, bardziej drobiazgowo, niż kiedykolwiek wcześniej.

Jednocześnie organizacje coraz częściej zgłaszają potrzebę  odnowy przywództwa i powrotu do źró­deł; do przywództwa, które opiera się na solidnych fundamentach wartości, jest trudną pracą i wymaga zbu­dowania silnej społeczności liderskiej.

Lee Hecht Harrison i Vince Molinaro, doradca biznesowy, autor książki „The Leadership Contract”, bestsellera New York Times and USA Today zapraszają współczesnych liderów do udziału w programach szkoleniowych opartych na unikatowym modelu odpowiedzialnego przywództwa –  The Leadership Contract.

Warsztat The Leadership Contract

Jest w zamierzeniu doświadczeniem, które wyzwala w uczestnikach potrzebę inicjatywy i działania. Struktura zajęć wspiera proces auto­refleksji nad własnym stylem przywódczym oraz pomaga w planowaniu działań, wzmacniających osobistą odpowiedzialność lidera za siebie, swój zespół i firmę. Jest idealny dla firm w procesach transformacji. Może być wykorzystany jako skuteczny sposób na wzmocnienie kultury przywództwa w firmie oraz działać jako „kick-off” zmia­ny kulturowej i biznesowej.

Uczestnicy warsztatu będą:

 • Lepiej rozumieli globalne i lokalne trendy, które mają wpływ na ich organizację oraz na ich role jako liderów w firmie;
 • Bardziej świadomymi menedżerami, którzy w sposób przemyślany podjęli decyzję o byciu liderami dla swoich ludzi i swojej organizacji;
 • Umieli zidentyfikować największe zobowiązania jakie przed nimi stoją i podejmą decyzję od wzięciu za nie odpowiedzialności;
 • Wiedzieli jakie trudne zadania stoją przed nimi w ich roli liderskiej, oraz jak powinni do nich podejść w sposób, który pozwoli organizacji pójść naprzód;
 • Mieli poczucie większej jedności i wspólnoty ze współ­pracownikami oraz będą chcieli budować silną społecz­ność liderów w swojej firmie;
 • Mogli opracować swoją osobistą mapę rozwoju ku byciu jeszcze bardziej odpowiedzialnymi liderami.

Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub chciałbyś otrzymać pełną ofertę, napisz lub zadzwoń!

Łukasz Gajek
Sales & Marketing Director

Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub chciałbyś otrzymać pełną ofertę, napisz lub zadzwoń!

Łukasz Gajek
Sales & Marketing Director

Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub chciałbyś otrzymać pełną ofertę, napisz lub zadzwoń!

Łukasz Gajek
Sales & Marketing Director

Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub chciałbyś otrzymać pełną ofertę, napisz lub zadzwoń!

Łukasz Gajek
Sales & Marketing Director

Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub chciałbyś otrzymać pełną ofertę, napisz lub zadzwoń!

Łukasz Gajek
Sales & Marketing Director

Napisz do nas!

  Imię i Nazwisko: *
  Firma: *
  Adres email: *
  Telefon: *

  * - pole wymagane.

  Dziekujemy za kontakt!

  Odezwiemy się niebawem.