JAK POLSCY REKRUTERZY WYKORZYSTUJĄ SOCIAL MEDIA

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Co ciekawe, niespełna 30% pytanych przyznaje, że weryfikuje facebookowy profil kandydata przed spotkaniem. Co drugi rekruter sprawdzi zawartość profilu na Facebooku dopiero po rozmowie kwalifikacyjnej. Na podstawie rozbieżności w odpowiedzi na pytanie dotyczące wykorzystania poszczególnych portali w procesie rekrutacji (37% w przypadku Facebooka) i pytania o techniki wykorzystywane przy rekrutacji za pośrednictwem social media (maksymalna odpowiedź 47% w przypadku Facebooka), z pewną ostrożnością wnioskujemy, że polscy rekruterzy w swojej pracy wykorzystują Facebooka częściej niż to deklarują –pisze Magdalena Tyburcy, starsza konsultantka rynku pracy Lee Hecht Harrison DBM Polska.