Przygotowani na zmianę

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Chciałoby się wierzyć, że główną przyczyną zmian w podejściu do komunikowania różnych trudnych procesów organizacyjnych pracownikom jest raczej rosnąca świadomość decydentów, do której i my, szkoląc i doradzając, przez ostatnie kilkadziesiąt lat też się dołożyliśmy. Pokazując chociażby przy każdej możliwej okazji krzywą zmiany, z której jasno wynika, że sytuacja osób komunikujących zmianę pracownikom jest zwykle diametralnie inna od sytuacji tych, którzy się o niej dopiero dowiadują. Różni ich przecież nie tylko miejsce i znajdowanie się w innym punkcie procesu, ale zwykle znacznie dłuższy czas na oswojenie się ze zmianą i dostrzeżenie jej pozytywów, ale bardzo często także mniej głębokie wejście w zmianę – w większości przypadków negatywne konsekwencje zmian są, przynajmniej w pierwszym okresie, znacznie bardziej odczuwalne przez szeregowych pracowników niż przez top management – pisze Maciej Mianowski, Senior Consultant w Lee Hecht Harrison Polska.