Rok liderów zmian

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Z odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów badania „2021: rok liderów HR” opracowanego przez Lee Hecht Harrison wynika jasno, że przynajmniej 1/3 firm będzie szukać oszczędności w różnych obszarach, które nie dotykają jej kluczowej działalności. Z kolei dla 1/4 obecny rok będzie też rokiem znaczących zmian wewnętrznych w obszarze struktur oraz relokacji pracowników do nowych zadań i funkcji.