W służbie różnorodności

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Rozpoczął się cykl spotkań pod hasłem, „Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie". Inicjatywa ta jest kierowana szczególnie do biznesu, organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych mediów. Pierwsze spotkanie dotyczyło mentoringu jako jednego z lepszych narzędzi budowania inkluzywnej kultury organizacyjnej. Wiesław Grabowski, business coach i mentor z firmy LHH DBM, opowiadał o związku różnorodności z mentoringiem. To, co również silnie wybrzmiało na spotkaniu, to potrzeba dobrego przygotowania mentorów i mentees do wspólnej pracy, a także zarządzenie ich oczekiwaniami oraz obawami.