Gdy musisz ograniczyć liczbę stanowisk – plusy i minusy możliwych rozwiązań

Likwidacje stanowisk bez względu na skalę niosą bardzo wiele ryzyk społecznych i biznesowych.  

Zanim rozpocznie się przygotowania do takiego procesu, warto sprawdzić, co robią inne firmy i z jakich rozwiązań można skorzystać. Często okazuje się, że opcja, której początkowo nie brano pod uwagę okazuje się najlepsza w danej sytuacji i odwrotnie – założone a priori rozwiązanie w efekcie niesie zbyt wiele nieakceptowalnych ryzyk.  

Maciej Walkowiak, Advisory Services Director w LHH Polska omówi najczęściej stosowane przez firmy rozwiązania oraz ich mniej oczywiste warianty:  

 1. Naturalne ograniczenie liczby pracowników  
 2. Zwolnienia indywidualne, w tym top menedżerów 
 3. Zwolnienia grupowe – formalne i nieformalne 
 4. Programy dobrowolnych odejść (PDO) 

Przy każdym z powyższych rozwiązań sprawdzimy: 

 • Plusy i minusy, szanse i zagrożenia 
 • Ryzyka społeczne i biznesowe 
 • Długość procesu i najważniejsze kroki 
 • Istotne potrzebne dokumenty komunikacyjne 
 • Checklisty i rzeczy „do sprawdzenia” 
 • Zakres wsparcia dla menedżerów liniowych / osób komunikujących 
 • Dobre praktyki i benchmarki rynkowe 

W razie pytań technicznych (rejestracja, dostęp, itp.) prosimy o kontakt: sylwia.sobczyk-jarzycka@lhh.com 
Udział w webinarze jest całkowicie bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedynie 3 osoby z jednej organizacji mogą wziąć udział w webinarze.

LHH Polska zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w webinarze przedstawicieli firm świadczących usługi konsultingowe, rekrutacyjne lub szkoleniowe z obszaru HR, które uznajemy za konkurencyjne wobec działalności LHH Polska.

Zasady dotyczące zapisów:

 • O możliwości wejścia na wydarzenie decyduje kolejność zapisów.
 • Powodem odmowy udziału w wydarzeniu może być brak miejsc, zbyt duża liczba zapisanych z danej firmy, lub prowadzenie przez osobę rejestrującą się działalności konkurencyjnej wobec LHH Polska.