Jak skutecznie pomóc zwalnianym w trakcie restrukturyzacji pracownikom – rola HR / szefów / dostawców zewnętrznych

Wsparcie dla odchodzącego pracownika – co to oznacza i dlaczego warto rozważać scenariusz jak, a nie czy?  

Przyjrzymy się, w jaki sposób można wesprzeć pracownika, który w wyniku decyzji biznesowych w krótkiej lub dłuższej perspektywie czasowej przestanie być naszym pracownikiem. W zależności od roli pełnionej w orgranizacji zakres wsparcia może być zróżnicowany i nieść biznesowe korzyści lub konsekwencje. To, w jaki sposób Twoja organizacja zostanie zapamiętana oraz Ty jako szef / HR   podczas restrukturyzacji, wpływa na postrzeganie firmy przez potencjalnych kandydatów, współpracowników oraz pracowników. Warto zadbać więc o to, o co możesz zadbać. 

Webinar poprowadzi Małgorzata Szwertner, konsultantka LHH Polska odpowiadająca za realizację programów outplacementowych, dzieląc się doświadczeniem osób zwolnionych, przekazując konkretne rekomendacje na temat możliwych ścieżek wsparcia.  

Zakres tematyczny:  

  • Możliwe scenariusze wsparcia – benchmarki rynkowe 
  • Wsparcie zaczyna się od decyzji firmy, czy i jak chce wspierać 
  • O co mogę zadbać, pełniąc rolę HR / szefa Zespołu 
  • Kiedy ma sens angażowanie dostawcy zewnętrznego w procesie restrukturyzacji 
  • Jaka jest rola każdej ze stron w procesie zmiany 

W razie pytań technicznych (rejestracja, dostęp, itp.) prosimy o kontakt: sylwia.sobczyk-jarzycka@lhh.com 
Udział w webinarze jest całkowicie bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedynie 3 osoby z jednej organizacji mogą wziąć udział w webinarze.

LHH Polska zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w webinarze przedstawicieli firm świadczących usługi konsultingowe, rekrutacyjne lub szkoleniowe z obszaru HR, które uznajemy za konkurencyjne wobec działalności LHH Polska.

Zasady dotyczące zapisów:

  • O możliwości wejścia na wydarzenie decyduje kolejność zapisów.
  • Powodem odmowy udziału w wydarzeniu może być brak miejsc, zbyt duża liczba zapisanych z danej firmy, lub prowadzenie przez osobę rejestrującą się działalności konkurencyjnej wobec LHH Polska.