Kierownicy liniowi i trudne zmiany – jak sprawić, by wzięli za nie współodpowiedzialność

Reakcje zarządów na próby włączania kierowników liniowych do skomplikowanych procesów zmianowych:

Nie będą umieli tego zakomunikować…

Nie są odpowiednio dojrzali jako menedżerowie…

Oni są bliżej ludzi niż nas…

Nie będą autoryzować zmiany, bo nie mieli na nią wpływu…

Jedną z kluczowych decyzji procesu wdrażania trudnej zmiany jest ta o włączeniu kierowników liniowych. Po pierwsze: czy w ogóle włączać? – po drogie: jeśli tak, to w jaki sposób?

Podczas webinaru Piotr Kuron, konsultant LHH Polska, który na co dzień doradza firmom w trudnych procesach zmianowych podzieli się doświadczeniami z projektów, w których managerowie liniowi brali aktywny udział w procesie.

Obszary tematyczne:

  • Dlaczego kierownicy liniowi mogą unikać odpowiedzialności związanej z autoryzowaniem zmiany
  • Jakie argumenty przekonują kierowników do wzięcia odpowiedzialności za same zmiany i ich komunikację
  • Jak pracować w sytuacji, gdy kierownicy są przedmiotem oraz podmiotem zmiany
  • W jaki sposób przygotować kierowników do pracy ze swoimi ludźmi w czasie „wysokich emocji”
  • Czego oczekują od firmy kierownicy w trakcie i co się naprawdę przydaje

Podczas spotkania podzielimy się również wskazówkami, w jaki sposób HR może wzmocnić swoją pozycję w relacji z kierownikami liniowymi, dostarczając odpowiednich narzędzi do pracy z zespołem.

W razie pytań technicznych (rejestracja, dostęp, itp.) prosimy o kontakt: sylwia.sobczyk-jarzycka@lhh.com 
Udział w webinarze jest całkowicie bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedynie 3 osoby z jednej organizacji mogą wziąć udział w webinarze.

LHH Polska zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w webinarze przedstawicieli firm świadczących usługi konsultingowe, rekrutacyjne lub szkoleniowe z obszaru HR, które uznajemy za konkurencyjne wobec działalności LHH Polska.

Zasady dotyczące zapisów:

  • O możliwości wejścia na wydarzenie decyduje kolejność zapisów.
  • Powodem odmowy udziału w wydarzeniu może być brak miejsc, zbyt duża liczba zapisanych z danej firmy, lub prowadzenie przez osobę rejestrującą się działalności konkurencyjnej wobec LHH Polska.