Rozmowa rozstaniowa – jak zwalniają firmy, a co zapamiętują pracownicy

pobierz Raport Rozstaniowy 2023

Gdy zapytaliśmy odchodzących pracowników, jak oceniają postawę osób komunikujących im zwolnienia w trakcie rozmów indywidualnych, odpowiedzi były dość pozytywne. Aż 51% stwierdziło, że rozmowa została przeprowadzona dobrze albo bardzo dobrze.

Jednocześnie, gdy za chwilę w innym pytaniu poprosiliśmy o subiektywne wspomnienia z tej samej rozmowy, aż 48% ankietowanych wskazało, że były jednoznacznie negatywne.

To pokazuje, jak trudnym doświadczeniem pozostaje utrata pracy, a dobrym przygotowaniem menedżerów i całego procesu możemy te negatywne odczucia tylko (a może aż) minimalizować.

Jak zatem zrobić to najlepiej i najskuteczniej?

W trakcie webinaru Małgorzata Szwertner, Operations Manager LHH Polska i Piotr Kuron, Operations Director CT&M LHH Polska przedstawią wyniki najnowszego Raportu Rozstaniowego LHH Polska i uzupełnią go o własne, wieloletnie doświadczenia z wspierania firm w skomplikowanych procesach reorganizacyjnych.

Zakres tematyczny:

  • co odchodzący pracownicy pamiętają z rozmów rozstaniowych; jakie są negatywne, a jakie pozytywne komentarze
  • jak zmienia się sposób przeprowadzania rozmów rozstaniowych: osobiście vs. online
  • jakie ryzyka pojawiają się w przypadku rozmów online / przez telefon
  • kiedy rozmowa rozstaniowa online może być dobrą opcją
  • kiedy powiadomienie o zakończeniu współpracy ma moc prawną, a kiedy nie
  • jaką formę rozwiązania umowy o pracę preferują sami pracownicy (osobista / online / telefoniczna)
  • jak zaplanować logistykę rozmów indywidualnych, gdy nie wiemy, czy pracownik będzie pracował z domu czy przyjdzie do biura
  • dlaczego zwalniani pracownicy wskazują na „nieobecność” bezpośredniego przełożonego w trakcie rozmów rozstaniowych i jakie to może mieć konsekwencje

Dowiedz się więcej – pobierz Raport Rozstaniowy 2023: odprawa, outplacement i świadczenia dodatkowe czyli o utracie i poszukiwaniu pracy w Polsce.

W razie pytań technicznych (rejestracja, dostęp, itp.) prosimy o kontakt: sylwia.sobczyk-jarzycka@lhh.com 
Udział w webinarze jest całkowicie bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedynie 3 osoby z jednej organizacji mogą wziąć udział w webinarze.

LHH Polska zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w webinarze przedstawicieli firm świadczących usługi konsultingowe, rekrutacyjne lub szkoleniowe z obszaru HR, które uznajemy za konkurencyjne wobec działalności LHH Polska.

Zasady dotyczące zapisów:

  • O możliwości wejścia na wydarzenie decyduje kolejność zapisów.
  • Powodem odmowy udziału w wydarzeniu może być brak miejsc, zbyt duża liczba zapisanych z danej firmy, lub prowadzenie przez osobę rejestrującą się działalności konkurencyjnej wobec LHH Polska.