Upskilling to korzyść tylko dla pracownika, czy również dla firmy?

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Korzyść dla pracownika, czy również dla firmy

W czasach nieustannej automatyzacji procesów musimy mierzyć się z częstymi zmianami w sposobach wykonywania swoich obowiązków. Wszystko to zmusza osoby aktywne zawodowo do zdobywania nowych umiejętności i rozwoju obecnych kompetencji. Z pomocą przychodzi usługa upskilling, której celem jest pomoc pracownikom w uporządkowaniu swojej ścieżki zawodowej i aktywne zachęcanie do zdobywania nowych kwalifikacji.

LHH Polska umożliwia firmom zaprojektowanie programu rozwojowego dopasowanego do współczesnych wyzwań biznesowych. Organizowane przez nas webinary i szkolenia realizowane są na podstawie krótkich, 1,5 lub 2-godzinnych modułów online. Nasi specjaliści wybrali tematy, które są najbardziej pomocne w dostosowywaniu personelu do nieustannie zmieniającej się cyfrowej rzeczywistości i inspirują ich do zdobywania nowych kompetencji.

Upskilling – założenia

Otoczenie biznesowe jest coraz bardziej świadome nieustannie zmieniających się realiów wykonywania pracy, dlatego właściciele firm chętniej decydują się na szkolenia, które mogą uzupełnić luki kompetencyjne personelu. Przede wszystkim upskilling daje pracownikom możliwości dostosowania się do współczesnych realiów, poprawia chęci oraz zdolność uczenia nowych umiejętności. Na usłudze korzystają więc zarówno pracownicy jak i same organizacje.

Najbardziej pożądane kompetencje miękkie wśród współczesnego personelu, to:

 • Planowanie pracy,
 • Określanie priorytetów,
 • Samodzielność działań,
 • Automatyzacja procesów,
 • Elastyczne podejście do pracy,
 • Umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • Odporność psychiczna.

Upskilling to usługa, której celem jest między innymi rozwijanie tych umiejętności, co może mieć duże przełożenie na efektywność pracy wszystkich pracowników.

Dlaczego upskilling może stanowić przewagę konkurencyjną?

Usługa upskilling może stanowić przewagę konkurencyjną z kilku powodów:

 • Podnoszenie umiejętności pracowników – upskilling pozwala na zwiększanie kompetencji pracowników i zachęca ich do zdobywania wiedzy w obszarach związanych z ich pracą.
 • Innowacyjność i adaptacyjność – świat biznesu i technologia stale się rozwijają, co wymusza na firmach szybką adaptację do zmian i pozyskiwanie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Usługa upskillingu umożliwia personelowi zdobycie nowych umiejętności i wiedzy związanej z rozwojem technologii, trendami rynkowymi i strategiami biznesowymi. Daje to firmie przewagę, ponieważ może lepiej dostosować się do zmieniającego się otoczenia i wprowadzać innowacje, co może prowadzić do zdobycia większego udziału w rynku i pozostania krok przed konkurencją.
 • Motywacja i zatrzymywanie talentów – dbanie o rozwój zawodowy lojalnych pracowników poprzez usługę upskillingu może wpływać pozytywnie na ich motywację i zaangażowanie w pracę. Personel, który widzi, że firma inwestuje w jego rozwój, jest bardziej skłonny zaangażować się w swoje obowiązki i dąży do osiągnięcia lepszych wyników.
 • Zwiększona elastyczność zespołu – upskilling sprawia, pracownicy są zachęcani do rozwijania nowych umiejętności i zdobywania wiedzy w różnych dziedzinach. Pozwala to na większą elastyczność w zarządzaniu zespołem, ponieważ personel może być delegowany do różnych projektów i zadań w zależności od potrzeb organizacji.

Upskilling w LHH Polska – bloki tematyczne

Upskilling w LHH Polska składa się z różnych modułów szkoleniowych, które obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Organizacja pracy i efektywność:

 • Psychologia home-office i efektywność pracy zdalnej.
 • Efektywne spotkania online.
 • Konsekwencja i samodyscyplina.
 • Zarządzanie zakłóceniami.
 • Planowanie lub brak planowania.
 • Priorytety i zadania

2. Zaangażowanie i rozwój pracownika

 • Budowanie relacji.
 • Asertywna współpraca.
 • Sztuka przekonywania.
 • Pozyskiwanie współpracy.
 • Budowanie własnej marki.
 • Networking.

3. Odporność psychiczna i zarządzanie stresem

 • Zarządzanie sobą w zmianie.
 • Budowanie odporności psychicznej.
 • Emocje.

Każdy z tych modułów szkoleniowych skupia się na rozwijaniu określonych umiejętności i wiedzy niezbędnych w kontekście pracy zdalnej, efektywnych relacji, asertywnej współpracy, budowania własnej marki i zarządzania sobą w zmieniającym się środowisku.

Poprzez te moduły szkoleniowe, LHH Polska dostarcza pracownikom narzędzi i wiedzy, które pomagają w organizacji pracy, efektywnym działaniu w środowisku zdalnym, priorytetyzacji zadań, budowaniu relacji, rozwoju osobistym, a także w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi i zarządzaniu stresem.

Programy rozwojowe upskilling – LHH Polska

Upskilling sprawia, że pracownicy mogą poszerzać swoje umiejętności, rozwijać się zawodowo i osiągać lepsze rezultaty w swojej pracy. Jest to korzystne zarówno dla personelu, jak i dla całej organizacji, ponieważ przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników, poprawy efektywności pracy oraz budowania bardziej zdrowych i efektywnych relacji w miejscu pracy.

Jeśli Twoja firma rozważa wdrożenie upskillingu, skontaktuj się ze specjalistami LHH Polska! Z przyjemnością opowiemy o naszych działaniach i wszystkich korzyściach, jakie możesz zyskać.